EduDANCE

Dzieci bardzo lubią tańczyć - wiele zabaw połączonych z ruchem i tańcem podejmują spontanicznie, dlatego te reakcje należy wzmacniać i rozwijać już od pierwszych lat życia. Taniec jest naturalnym zjawiskiem podnoszącym poziom endorfin czyli „związków przyjemności” we krwi, a przyjemność czerpana z ruchu w takt muzyki zwiększa naturalną radość. Już samo obcowanie z muzyką stwarza nastrój zadowolenia, a taniec przy muzyce jeszcze tę radość potęguje

Taniec kształtuje takie cechy charakteru jak: cierpliwość, wytrwałość, odwaga, odporność na trud i zmęczenie. Dziecko nabywa umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji samego siebie i innych, identyfikowania i pokonywania swoich barier. Ponadto taniec rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, uwagę, orientację, wyobraźnię i inteligencję twórczą. Zabawy taneczne i tańce ćwiczą także i usprawniają spostrzegawczość, refleks, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację i wyobraźnię przestrzenną, kształtują świadomy ruch, oddech, uczą podejmowania decyzji, wyrabiają poczucie estetyki.

Poprzez nasz projekt EduDance pragniemy roztańczyć wszystkie polskie szkoły i przedszkola, zmobilizować szkolne społeczności do nawiązania niezwykłych relacji, w poczuciu partnerstwa i swobody. Zachęcamy szkoły, aby przeżyły radość, zadowolenie i satysfakcję z własnej aktywności i ze współdziałania.

Dzięki „Edu Dance” możemy wyzbyć się kompleksów, zahamowań, otworzyć się na świat!

EduDance - to uniwersalny język porozumienia bez słów.

Edu Dance - pomoże zbudować silną więź pomiędzy całą społecznością szkolną, przyczyni się do kształtowania psychicznej harmonii u uczniów, w zgodzie z własnym ciałem, wrażliwością, zaufaniem do siebie i poczuciem własnej wartości.

Let’s Dance!

logo footer

kontakt

Fundacja EduTank Edison 

ul. Królewicza Jakuba 71

02-956 Warszawa


 

tel: +48 505 975 174

email: agnieszka.olszewska@edutank.org.pl

zajrzyj również