Kampania Społeczna

Kampania społeczna

Dzieci i ryby mają głos

 

1. Wyzwania:

 

 • Szkoły masowe na całym świecie działają w bardzo anachroniczny sposób i nie przygotowują do wyzwań współczesnego życia i rynku pracy.

 • Dobrostan psychiczny uczniów pozostawia wiele do życzenia.

 • Nikt nie pyta uczniów czego potrzebują w szkołach.

 • W edukacji nie wykorzystuje się wyników najnowszych badań (np. z obszaru neuronauk) i w związku z tym nie stosuje adekwatnych metod uczenia.

 

2. Grupa docelowa:

 

 • Rodzice i opiekunowie

 • Dziadkowie i babcie

 • Ogół społeczeństwa

 

3. Cele:

 

 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat tego, jak szkoła powinna ewoluować.

 • Usłyszenie głosu uczniów.

 • Zachęcenie rodziców do konstruktywnego wywierania wpływu na zmiany w szkołach i włączania się w jej życie.

 • Promocja najlepszych praktyk edukacyjnych.

 • Wprowadzenie nowoczesnych metod uczenia do szkół.

 

4. Efekty:

 

 • Wprowadzenie nowoczesnych metod uczenia do polskich szkół, w oparciu o wyniki badań.

 • Poprawa dobrostanu psychicznego polskich uczniów (poczucie własnej wartości, sprawczości, szczęścia).

 • Ułatwienie innowacyjnym szkołom i nauczycielom wprowadzenia koniecznych zmian, dzięki oswojeniu z nimi rodziców.

 • Ogólnopolska debata na temat edukacji.

 • Pierwszy krok w kierunku “evidence-based educational policy”.

 • Szkoła przyjaznym miejscem, do którego dzieci (i nauczyciele) przychodzą z radością.

logo footer

kontakt

Fundacja EduTank Edison 

ul. Królewicza Jakuba 71

02-956 Warszawa


 

tel: +48 505 975 174

email: agnieszka.olszewska@edutank.org.pl

zajrzyj również