TURKUSOWA SZKOŁA

Kompleksowy program rozwojowy - Turkusowa Szkoła©

Turkusowa Szkoła© - to program rozwojowy dla szkół (i przedszkoli), które poszukują nowego modelu funkcjowania i nowej kultury organizacyjnej. Opiera się na trzech filarach - autonomii, pełni i ewolucyjnym celu. 

Misją Fundacji EduTank, jest wspieranie szkół w realizacji ich misji - dbania o jak najpełniejszy rozwój młodego pokolenia. Pragniemy pomagać szkołom i przedszkolom przeobrażać się w organizacje uczące się. Organizacje, które ewoluują każdego dnia, lepiej dostosowując się do aktualnych potrzeb.  To duże wyzwanie - w Polsce jest ok 30 000 szkół i przedszkoli , ale jesteśmy pewni, że to jedyna słuszna droga i że należy nią podążać.

Poszukując alternatyw dla dominującej obecnie kultury szkoły - transmisyjnej, hierarchicznej, niedostosowanej do aktualnych wyzwań - trafiliśmy na ideę turkusowych organizacji opisanych w książce Frederica Laloux “Pracować inaczej”.  Autor przybliża w niej integralną teorię rozwoju ludzkiej świadomości Kena Wilbera - jednego z największych współczesnych myślicieli. Przekłada ją na praktykę, wprowadzając bardzo interesującą klasyfikację kultur organizacyjnych. Laloux wyróżnia 5 ich typów:

 • organizacje czerwone, oparte na silnej władzy, bezwzględnym posłuszeństwie i strachu (wzór: gang, pierwotna horda)
 • organizacje bursztynowe, zhierarchizowane, oparte na wyraźnych formalnych rolach i odgórnych dyrektywach (wzór: wojsko i więzienie)
 • organizacje pomarańczowe, oparte na rywalizacji i zwiększaniu produktywności, podporządkowane idei zysku (wzór: maszyna, korporacja)
 • organizacje zielone, oparte na idei wzmacniania i dobrych relacjach (wzór: rodzina, organizacje pozarządowe)
 • organizacje turkusowe, oparte na autonomii, pełni i realizacji ewolucyjnie donośnych celów. Nie ma tu hierarchii ani określonej centrali zarządzającej. Każdy bierze odpowiedzialność za siebie i za organizację (wzór: żywy organizm, firmy “nowej generacji”).

Wszystkie typy wymienionych powyżej organizacji współistnieją obecnie na świecie, wziąwszy swój początek od stadium czerwonego. Niestety charakterystyczna dla niego przemoc i opresja ma się dobrze i nie wydaje wygasać. Dlatego tak ważne jest przyspieszenie rozwoju świadomości i edukowanie młodych ludzi w oparciu o nowy paradygmat - turkusowy - autonomii dla każdego w harmonii z otoczeniem. Dzisiaj żyją oni w oderwaniu od otoczenia i natury, poddani dyktatowi dorosłych. Ich postawy coraz bardziej się radykalizują, a więzi zanikają. Jeśli już teraz nie zmienimy tego, co na co dzień przeżywają w szkołach, te zjawiska będą postępować, a po otwartym, obywatelskim i pokojowo nastawionym  społeczeństwie pozostanie tylko sen.

Dlatego właśnie trzeba szkołom i całemu społeczeństwu pomóc wypracować nową formułę ich funkcjonowania. Funkcjonowania opartego na wymienionych poniżej wartościach:

 • dążenia do pełni w relacjach z samym sobą
 • dążenia do pełni w relacjach z innymi ludźmi
 • dążenia do pełni z naturą
 • zaufania we własne siły 
 • polegania na wewnętrznym poczuciu słuszności 
 • orientacji na jasny, szlachetny cel
 • budowania na mocnych stronach
 • czerpania wiedzy z wszelkich doznawanych doświadczeń

Czy w oparciu o te wartości może powstać nowa kultura organizacyjna szkół? Może, jeśli zaczniemy działać na rzecz tego celu w usystematyzowany sposób, uzyskując synergię różnych podmiotów wspierających.

W jakim kierunku zatem powinniśmy dążyć? Nie potrzebujemy dzisiaj szkoły hierarchicznej i podawczej, “obrabiającej” uczniów według jednego standardu. Nie potrzebujemy także szkoły-maszyny, skoncentrowanej na osiągnięciach, wynikach, stymulującej karami i nagrodami. Ciekawą propozycją są szkoły zielone, stawiające na relacje. Brakuje w nich jednak często przestrzeni do realnego decydowania przez uczniów o sobie i całej wspólnocie. 

Szkoła przyszłości powinna ewoluować w stronę instytucji opartej na paradygmacie turkusowym. Szkoła taka przypominać będzie organizm: żywy, ewoluujący, autonomiczny, zorientowany na realizacje potencjału młodych ludzi, pozwalający im stać się współtwórcami własnej unikalnej podróży po świecie wiedzy i wartości. Opierać się będzie na samozarządzających zespołach uczniów, współpracujących ze sobą i wymieniających się doświadczeniami, przy wsparciu nauczycieli - przewodników i tutorów. Frederic Laloux podaje przykład jednej takiej szkoły - Evangelische Schule Berlin-Centrum - my znamy wiele, które są blisko turkusu - co pozwala wierzyć, że transformacja innych szkół również jest możliwa!

Program 2-letni 

1. Wizyta studyjna w siedzibie EduTank i wybranym "turkusowym" EduLABIE

2. Wizyta w Szkole/Przedszkolu - analiza czynników kontekstowych szkoły - spotkanie z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami

3. Skanowanie szkoły i diagnoza jej specyficznych potrzeb oraz określenie obszarów wymagających wsparcia 

4. Opracowanie programu rozwojowego dla szkoły 

5. Szkolenie dla dyrektora 

6. Szkolenie dla kadry 

7. Wdrożenie programu Turkusowa Szkola 

8. Kursy on- line 

9. Ewaluacja - ponowne skanowanie

10. Pogłębianie 

11. Ponowane ewaluacja 

12. Certyfikacja 

Szkoła biorąca udział w programie ma swojego opiekuna - coacha, oraz możliwość kontaktu z ekspertami zewnętrznymi z grona osób współpracujących z EduTank. 

Certtyfikowana Turkusowa Szkoła© staje się EduLabem i będzie tworzyła lokalne centrum współpracy i samokształcenia. 

 

logo footer

kontakt

Fundacja EduTank Edison 

ul. Królewicza Jakuba 71

02-956 Warszawa


 

tel: +48 505 975 174

email: agnieszka.olszewska@edutank.org.pl

zajrzyj również