TUTANKI

Wszystkim szkołom,  które chciałyby zapoznać się z naszą inicjatywą, proponujemy TuTanki – Turkusowe Tanki, czyli kilkugodzinne spotkania informacyjno-warsztatowe. 

Celem takiego spotkania jest zapoznanie społeczności szkolnej z ideą turkusowej edukacji oraz wspólne przyjrzenie się, w jakim miejscu szkoła jest dzisiaj oraz poddanie refleksji kierunków jej dalszego rozwoju. W czasie spotkania odbywają się 3 sesje interaktywne przeplatane sesjami informacyjnymi. Te 3 sesje interaktywne to: sesja doświadczania - w czasie której Uczestnicy mogą na własnej skórze przekonać się, czym różni się tradycyjny model nauczania od nowoczesnego modelu wspólnego uczenia się. W drugiej sesji - skanowania - dokonujemy analizy funkcjonowania danej szkoły w chwili obecnej. Trzecia sesja poświecona jest planowaniu zmian i określeniu kolejnych kroków oraz obszarów odpowiedzialności. Opisna sekwencja może ulec modyfikacji - skróceniu bądź wydłużeniu w zależności od potrzeb danej placówki. Wielkość inwestycji w takie spotkanie to kwota od 750 - 2250 pln brutto.

W pierwszej cześci spotkania opowiadamymy o naszych działaniach i celach, jakie sobie stawiamy. Przedstawiamy podstawowe założenia naszej misji. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami na temat sprawdzonych praktyk edukacyjnych. Prezentujemy koncepcję „Turkusowej szkoły” i etapy jej realizacji. Następnie tworzymy przestrzeń do doświadczenia różnic pomiędzy tradycyjnym i nowoczesnym modelem funkcjonowania szkoły oraz do skanowania, które pomoże nam rozpoznać potrzeby konkretnej szkoły - mocne strony, obszary rozwojowe, szanse i wyzwania - co posłuży przygotowaniu planu rozwojowego dla danej placówki.

Zaproszenie kierujemy do dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów i organów prowadzących - w opcji optymalnej w spotkaniu udział powinni wziąć reprezentanci wszystkich tych grup.

Ramowy plan spotkania (2 - 6 h w zależności od opcji):

1. Wprowadzenie - po co powstał EduTank i w jaki sposób wspiera społeczności szkolne w rozwoju

2. Sesja doświadczania - zajęcia w podgrupach służące porównaniu obecnego i docelowego modelu funkcjonowania szkoły

3. „Turkusowa szkoła” - prezentacja głównych założeń programu rozwoju szkół

4. Sesja skanowania - to sesja mająca na celu zdiagnozowanie etapu rozwoju szkoły

5. Dyskusja i pytania - podsumowanie wniosków płynących z dwóch pierwszych sesji

6. Sesja planowania -  w jej ramach ustalmy wspólnie priorytety rozwojowe, zarysowujemy plan działań i obszary odpowiedzialności oraz zakres daleszego wspracia przez EduTank

Zapraszamy do kontaktu!

logo footer

kontakt

Fundacja EduTank Edison 

ul. Królewicza Jakuba 71

02-956 Warszawa


 

tel: +48 505 975 174

email: agnieszka.olszewska@edutank.org.pl

zajrzyj również