WŁASNA DROGA

Kultura szkolna nie może być konstruktem inżynierii społecznej. Nie można jej zeskanować i skopiować w drukarce 3D.

Amerykański progresywizm? Japoński kaizen? Model szwajcarski? A może fiński?
Inspiracje są inspirujące. Można się wiele nauczyć od innych. Niemniej mam wrażenie, że zbyt często takie zapatrzenie przejawia się tendencją do odruchowego kopiowania zewnętrznych rozwiązań. Zamiast wypracowywać własne rozwiązania - poruszamy się trajektorią psa, idącego po cudzych śladach. 

Nie są od tego wolne także środowiska alternatywne. Tutaj rolę matrycy odgrywa chociażby model Summerhill czy koncepcja Marii Montessori. Odnośnie tego pierwszego czasem zapominamy, że powstał ponad sto lat temu, w określonej kulturze, że opracował go konkretny niepowtarzalny człowiek z bardzo autorską wizją, że opierał się na placówce interntatowej itd. Nie da się stworzyć drugiej szkoły Summerhill - bo ta jest tylko jedna. Franczyza w obszarze edukacji średnio się sprawdza. 

Kultura edukacyjna danej placówki jest wytworem konkretnych ludzi, działających w takim a nie innym środowisku, na niepowtarzalnym lokalnym podłożu, w złożonej sieci zmiennych i zależności. Jest pochodną określonego miejsca i czasu. Efekt końcowy to wynik wielu prób i błędów, dyskusji i sporów, rezultat zmagań ze skomplikowaną rzeczywistością.

W związku z tym nie jest możliwe proste przeniesienie stosowanych tam rozwiązań do innych podmiotów. Nie da się ich mechanicznie przekopiować na inny teren. Przetransportować w nowe miejsce. Można oczywiście próbować ale ze świadomością, że rezultat może okazać się karykaturą wzorca. To co sprawdzało się w organizacji-matce niekoniecznie wyjdzie na innej przestrzeni.

Kultura szkolna nie może być konstruktem inżynierii społecznej. Nie można jej zeskanować i skopiować w drukarce 3D. Tworzenie szkoły to działanie na żywym organizmie, mającym unikalną strukturę i właściwości, ewoluującym, podlegającym nieustannym zmianom. Bez rozpoznania jego specyfiki próby reform zakończą się niepowodzeniem...

Szukajmy zatem własnej drogi...

Tomasz Tokarz

logo footer

kontakt

Fundacja EduTank Edison 

ul. Królewicza Jakuba 71

02-956 Warszawa


 

tel: +48 505 975 174

email: agnieszka.olszewska@edutank.org.pl

zajrzyj również